(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25

AKTUELLES

art

Powołanie Zarządu Mostostalu Kraków SA na kolejną trzyletnią kadencję

Zarząd Mostostalu Kraków SA informuje, że 12 kwietnia br. Rada Nadzorcza Mostostalu Kraków SA powołała Jacka Lecha do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, ‎dyrektora zarządzającego Mostostal Kraków SA na lata obrotowe 2025-2027. Jednocześnie Rada Nadzorcza Mostostalu Kraków SA na wniosek ‎Prezesa Zarządu, dyrektora zarządzającego Mostostal Kraków SA powołała na trzyletnią kadencję ‎Zarząd spółki w składzie:‎ ‎- Pan Jakub Tomaszewski – członek Zarządu,‎ ‎- Pan Paweł Śmigla – członek Zarządu,‎ ‎- Pan Tomasz Guzik – członek Zarządu,‎ ‎- Pan Kacper Jaskot – członek Zarządu.

art

Nowy Zarząd PPUH Konstalex powołany ‎

17 maja odbyło się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, na którym powołano nowy Zarząd PPUH Konstalex, przedsiębiorstwa zakupionego w ubiegły poniedziałek przez Mostostal Kraków. Prezesem Zarządu został Jakub Tomaszewski – pełniący funkcję Członka Zarządu Mostostalu Kraków. Powołano również dwóch Członków Zarządu – Macieja Gębusia, Dyrektora ds. Rozwoju Rynku w Mostostalu Kraków oraz Cezarego Winklera, Dyrektora Technicznego w Konstalex.

artykuł

A new Management Board of PPUH Konstalex

A General Meeting of Shareholders was held on 17 May, during which a new Management Board of PPUH Konstalex, the company purchased by Mostostal Krakow last Monday, was appointed. Jakub Tomaszewski - who was a Member of the Management Board of Mostostal Krakow - was appointed President of the Board. Two Board Members were also appointed - Maciej Gębus, Market Development Director at Mostostal Krakow, and Cezary Winkler, Technical Director at Konstalex.

artykuł

Ein neuer Vorstand von PPUH Konstalex

Am 17. Mai fand eine Hauptversammlung statt, auf der ein neuer Vorstand von PPUH Konstalex, dem am vergangenen Montag von Mostostal Krakau erworbenen Unternehmen, ernannt wurde. Jakub Tomaszewski, der Mitglied des Vorstands von Mostostal Krakow war, wurde zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zwei weitere Vorstandsmitglieder wurden ernannt: Maciej Gębus, Direktor für Marktentwicklung bei Mostostal Krakau, und Cezary Winkler, technischer Direktor bei Konstalex.

artykuł

Podpisaliśmy umowę na zakup 100% udziałów przedsiębiorstwa "Konstalex"

W poniedziałek, 15 maja 2023 roku, Mostostal Kraków  podpisał umowę na zakup 100 proc. udziałów firmy PPUH Konstalex. Tym samym, spółka z Grupy Budimex, zwiększyła swoje moce wytwórcze do 17 000 ton konstrukcji stalowych rocznie. Wolumen ten plasuje przedsiębiorstwo na pozycji lidera krajowego rynku stali. Podpisy pod dokumentem sprzedaży złożyli Prezes Zarządu Mostostalu Kraków – Jacek Lech, Członek Zarządu firmy – Jakub Tomaszewski oraz Bożena Zbroja i Grzegorz Zbroja – dotychczasowi właściciele Konstalex.

news