(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25

AKTUALNOŚCI

art

Kolejny etap w spółce z Grupy Mostostal Kraków – Rada ‎Nadzorcza PPUH Konstalex sp. z o.o. powołała nowy Zarząd.

Rada Nadzorcza spółki Konstalex poinformowała o wdrożeniu kolejnego etapu projektu związanego z ubiegłorocznym zakupem przedsiębiorstwa z Radomska. 15 maja minął rok od przejęcia przez Mostostal Kraków 100% udziałów Konstalex.   Pierwszy etap projektu, trwający nieco ponad rok, zakładał wdrożenie w Konstalex zasad panujących w całej grupie kapitałowej, synergię przedsiębiorstw oraz  kontynuację dotychczasowej działalności przy zachowaniu zakładanej rentowności. Do pełnienia tych funkcji wyznaczono: Jakuba Tomaszewskiego jako Prezesa Zarządu -  Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Mostostalu Kraków oraz Macieja Gębusia jako Członka Zarządu - Dyrektora ds. Rozwoju Rynku w Mostostalu Kraków. Rada Nadzorcza Konstalex 1 lipca br. powołała nowy, dwuosobowy Zarząd Konstalex, tym samym rozpoczynając etap drugi projektu – stabilizację i dalszy rozwój spółki. Funkcję Prezesa Zarządu objął Robert Rulkiewicz, lider z 35-letnim doświadczeniem w branży na stanowisku Prezesa Zarządu w takich firmach jak ZAMET Budowa Maszyn S.A., Famur Famak S.A. Rada nadzorcza zdecydowała również o przedłużeniu kadencji dotychczasowego Członka Zarządu, Dyrektora Technicznego i wieloletniego pracownika Konstalex - Cezarego Winklera. Dotychczasowy Prezes Zarządu - Jakub Tomaszewski oraz Członek Zarządu - Maciej Gębuś zakończyli ponad roczny etap projektu w Konstalex, przyczyniając się do sukcesu i wzrostu spółki. Nadal będą wspierać centralne procesy finansowe i zarządzanie portfelem zamówień z poziomu Mostostalu Kraków. Jednocześnie na Walnym Zgromadzeniu 1 lipca br. Jakub Tomaszewski został powołany na nowego Członka Rady Nadzorczej spółki Konstalex.

art

Nowy Zarząd PPUH Konstalex powołany ‎

17 maja odbyło się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, na którym powołano nowy Zarząd PPUH Konstalex, przedsiębiorstwa zakupionego w ubiegły poniedziałek przez Mostostal Kraków. Prezesem Zarządu został Jakub Tomaszewski – pełniący funkcję Członka Zarządu Mostostalu Kraków. Powołano również dwóch Członków Zarządu – Macieja Gębusia, Dyrektora ds. Rozwoju Rynku w Mostostalu Kraków oraz Cezarego Winklera, Dyrektora Technicznego w Konstalex.

artykuł

A new Management Board of PPUH Konstalex

A General Meeting of Shareholders was held on 17 May, during which a new Management Board of PPUH Konstalex, the company purchased by Mostostal Krakow last Monday, was appointed. Jakub Tomaszewski - who was a Member of the Management Board of Mostostal Krakow - was appointed President of the Board. Two Board Members were also appointed - Maciej Gębus, Market Development Director at Mostostal Krakow, and Cezary Winkler, Technical Director at Konstalex.

artykuł

Ein neuer Vorstand von PPUH Konstalex

Am 17. Mai fand eine Hauptversammlung statt, auf der ein neuer Vorstand von PPUH Konstalex, dem am vergangenen Montag von Mostostal Krakau erworbenen Unternehmen, ernannt wurde. Jakub Tomaszewski, der Mitglied des Vorstands von Mostostal Krakow war, wurde zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zwei weitere Vorstandsmitglieder wurden ernannt: Maciej Gębus, Direktor für Marktentwicklung bei Mostostal Krakau, und Cezary Winkler, technischer Direktor bei Konstalex.

artykuł

Podpisaliśmy umowę na zakup 100% udziałów przedsiębiorstwa "Konstalex"

W poniedziałek, 15 maja 2023 roku, Mostostal Kraków  podpisał umowę na zakup 100 proc. udziałów firmy PPUH Konstalex. Tym samym, spółka z Grupy Budimex, zwiększyła swoje moce wytwórcze do 17 000 ton konstrukcji stalowych rocznie. Wolumen ten plasuje przedsiębiorstwo na pozycji lidera krajowego rynku stali. Podpisy pod dokumentem sprzedaży złożyli Prezes Zarządu Mostostalu Kraków – Jacek Lech, Członek Zarządu firmy – Jakub Tomaszewski oraz Bożena Zbroja i Grzegorz Zbroja – dotychczasowi właściciele Konstalex.

news