(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25

KONTAKT

Formularz kontaktowy

[więcej informacji...]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Kraków S.A., ul. Wielickiej 20, 30-552 Kraków (dalej: MK), będącą spółką należącą do Grupy Budimex, kontakt telefon: 12 680 25 00. MK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: dane.osoboweMK@mostostal.com.pl.

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/ppdo.html. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: dane.osoboweMK@mostostal.com.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. c RODO do sześciu (6) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku danych wykraczających poza zakres wymagany przez art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy lub wynikający z odrębnych przepisów przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. a RODO do momentu wycofania zgody.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od MK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Mapa dojazdu

MOSTOSTAL KRAKÓW S.A.

REGON: 350138747; NIP: 678-002-73-24;
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000003079;
Kapitał Zakładowy: 11 100 000 PLN
wpłacony w kwocie 6 240 300 PLN,
Konto ING Bank Śląski:
No. 77 1050 0086 1000 0023 2791 8211

Biuro
Ochrona Danych Osobowych
DZIAŁ OFERTOWANIA i WYCEN
WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWYCH - KLESZCZÓW
RYNEK NIEMIECKI

Rynek Niemiecki