(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25

UPRAWNIENIA i CERTYFIKATY

Gwarancja jakości realizowanych prac

Gwarancją wysokiej jakości realizowanych przez Mostostal Kraków inwestycji jest stosowany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania oparty o wymagania norm: ISO 9001 Systemy zarządzania jakością, ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego oraz ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Mostostal Kraków stosuje również systemy stowarzyszone spójne ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Systemy stowarzyszone oparte są o wymagania norm: PN-EN 1090-1 System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), PN-EN ISO 3834-2 System jakości w spawalnictwie oraz PN-EN ISO/IEC 17025 System Zarządzania Jakością w Laboratorium.

Firma opiera swe działanie na nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego rozwiązaniach technologicznych, co jest wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu. Działa rzetelnie i profesjonalnie – w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania i świadczy najwyższej jakości usługi idealnie dopasowane do potrzeb Klientów. Wysoka jakość i terminowość realizowanych usług gwarantuje pełną satysfakcję Klientów i jest jednym z głównych celów strategicznych.

Firma za priorytet przyjęła zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom, co oznacza ciągłe doskonalenie obszarów bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalizowanie ryzyka i zapobieganie wypadkom.

 

Zgodnie z Art. 32c. pkt. 2  Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U.z 2021 poz. 1941)

Firma Mostostal Kraków S.A. informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowała wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, a także nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.