(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25

RELACJE INWESTORSKIE

Struktura Akcjonariatu

Mostostal Kraków S.A. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 28 marca 2001 roku. Do tego dnia Spółka zarejestrowana była w Rejestrze Handlowym – pierwotna data wpisu: 29 grudnia 1992 roku. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ul. Wielickiej 20. 

Jedynym udziałowcem Spółki, posiadającym 100% akcji, jest Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie 01-204, ul. Siedmiogrodzka 9. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał akcyjny Spółki wynosił 11 100 000 zł i dzielił się na 111 000 akcji o wartości 100 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.  

Sprawozdanie finansowe

Informacje finansowe Mostostal Kraków S.A.

Przydatne informacje

info-1

Walne zgromadzenia

Więcej
info-2

Dematerializacja akcji

Więcej
info-3

Inne ogłoszenia

Więcej