(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25

KARIERA

Wyślij nam swoje CV

Dane personalne

Dane kontaktowe

Plik CV

Wybierz pliki
Nie wybrano pliku

Kiedy możesz zacząć pracę u nas?

[więcej informacji...]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Kraków S.A., ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków (dalej: MK), będącą spółką należącą do Grupy Budimex, kontakt telefon: 12 680 25 00. MK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: dane.osoboweMK@mostostal.com.pl.

MK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane umieszczone w aplikacji, w zakresie niewymaganym przepisami prawa, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2. przesłania ankiety dotyczącej zadowolenia z procesu rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na praktyki również ankiety zadowolenia z praktyk,
3. sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/ppdo.html. Może Pani/Pan uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych przekazywanych do państwa trzeciego kierując wniosek na adres: dane.osoboweMK@mostostal.com.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. c RODO do sześciu (6) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział. W przypadku danych wykraczających poza zakres wymagany przez art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy lub wynikający z odrębnych przepisów przetwarzanych na podstawie art. 6 lit. a RODO do momentu wycofania zgody.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od MK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: https://budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/rodo-grupa.html