(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25
Realizacje

Modernizacja Hali Wanien HMG I

Realizacja odtworzenia dachu i ścian hali – wymiana obecnego pokrycia dachowego z płyt żelbetowych  wraz z wykonaniem nowego odwodnienia dachu oraz przystosowanie stalowej konstrukcji dachu (dźwigary, płatwie, stężenia) do zabudowy nowego pokrycia dachowego wg opracowanych projektów wykonawczych. Odtworzenie obudowy obiektu z zastosowaniem materiałów dostosowanych do obecnie panujących przepisów. Wymiana instalacji: odwodnienia dachu, oświetlenia, odgromowa, p.poż. suchych pionów prowadzących na dach budynku.

Zamawiający: KGHM Polska Miedź S.A.