(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25
Realizacje

Gazociąg Czeszów – Kiełczów

Gazociąg Czeszów – Kiełczów

Wykonanie spoin montażowych oraz pozostałych robót w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów”, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Zamawiający: Gaz System S.A.

Termin zakończenia realizacji: wrzesień 2018