(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25
Realizacje

Gazociąg Strachocina – Granica Państwa

Roboty montażowe w ramach budowy gazociągu Strachocina – Granica Państwa ze Słowacją. Zakres to m.in.: wykonanie spoin, montaż i spawanie odcinków rur ochronnych, spawanie rur DN200, połączenie śluz do prób ciśnieniowych i śluz do czyszczenia gazociągu.

Zamawiający: Budimex S.A.

Termin zakończenia realizacji: luty 2022