(+48) 12 680 25 25 (+48) 12 680 25 25
Realizacje

Hala Tlenków w ZGH Bolesław, Bukowno

Zadanie w ramach Generalnego Wykonawstwa: wykonanie Hali Tlenków – etap I zadania pn. „Instalacja do głębokiego odchlorowania, odfluorowania i ługowania surowego tlenku cynku pochodzącego z procesu przerobu pyłów stalowniczych”. Dostawa i montaż 788 t konstrukcji stalowej.

Zakres zadania:

  • Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali tlenków ok. 788,75 t,
  • Wykonanie lekkiej obudowy ścian i dachu hali tlenków z dostawą i montażem okien, bram, drzwi, żaluzji, świetlików, odwodnienia dachu, obróbek blacharskich,
  • Wykonanie cokołu w formie warstwowej ściany murowanej wokół całego obwodu hali,
  • Wykonanie ścian żelbetowych boksów w hali tlenków,
  • Wykonanie budynku energetyczno – biurowego,
  • Rozbudowa rozdzielni 6 kV.

Zamawiający: ZGH „Bolesław” S.A.

Termin zakończenia realizacji: kwiecień 2012